PERMITS & AUTHORISATIONS

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Modlińska 17
03-199 Warszawa
tel./fax +48 (22) 635 93 30,
e-mail: urzad@waw.uzs.gov.pl
www.waw.uzs.gov.pl

Boatsmasters’ certificate A and B
Non-Rhine service record books recognized as equivalent

Country : Poland


Delivered documents