PERMITS & AUTHORISATIONS

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźle

Chełmońskiego 1
47-206 Kędzierzyn-Koźle
Tel. +48 (77) 472 23 60
Fax +48 (77) 472 23 62
e-mail: urzad@k-k.uzs.gov.pl
www.k-k.uzs.gov.pl

Boatsmasters’ certificate A and B
Non-Rhine service record books recognized as equivalent

Country : Poland


Delivered documents