PERMITS & AUTHORISATIONS

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Giżycku

Łuczańska 5
11-500 Giżycko
tel./fax +48 (87) 428-56-51
e-mail: urzad@giz.uzs.gov.pl
www.giz.uzs.gov.pl

Boatsmasters’ certificate A and B
Non-Rhine service record books recognized as equivalent

Country : Poland


Delivered documents