PERMITS & AUTHORISATIONS

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy

ks. Konarskiego 1/3
85-066 Bydgoszcz
tel. +48 (52) 320 42 30
Fax +48 (52) 320 42 24
e-mail: urzad@bydg.uzs.gov.pl
www.bydg.uzs.gov.pl

Boatsmasters’ certificate A and B
Non-Rhine service record books recognized as equivalent
Technical Committee of Inspection

Country : Poland


Delivered documents