PERMITS & AUTHORISATIONS

Státní plavební správa (SPS), pobočka Přerov

Bohuslava Němce 640/2
750 02 PŘEROV
Tél : +420 581 250 911
Fax: +420 5581 200 156
Fax: +420 5581 250 910
pobockaprerov@plavebniurad.cz

Non-Rhine service record books recognized as equivalent

Country : Czech Republic


Delivered documents