PERMITS & AUTHORISATIONS

Státní plavební správa (SPS), ředitelství

Jankovcova 4
170 04 PRAHA 7
PO Box 28
Tél : +420 234 637 111
Fax : +420 283 871 514
reditelstvi@plavebniruad.cz

Botamsters’ certificate class I
Administrative arrangements
non-Rhine service record books recognized as equivalent

Country : Czech Republic


Delivered documents