PERMITS & AUTHORISATIONS

Státní plavební správa (SPS), pobočka Děčín

Husitská 1403/8
405 02 DĚČÍN
Tél : +420 412 557 411
Fax: +420 412 510 081
pobockadecin@plavebniurad.cz

Non-Rhine service record books recognized as equivalent

Country : Czech Republic


Delivered documents